1. Anslut kameran till en strömkälla. (Se avsnittet om kamerans installation)
  2. Tryck på PAIR/CH-knappen på monitorn och gå till den kanal du vill se kameran på.
  3. Tryck och håll nere PAIR/CH-knappen tills siffrorna på skärmen börjar räkna ned.
  4. Innan nedräkningens slut, tryck och håll nere knappen på kamerans baksida tills “SAVE DATA” syns på skärmen.
  5. Montera kameran i önskat läge efter att signalkvaliteten kontrollerats.


Växla mellan kamerakanalerna på monitorn

 Tryck på PAIR/CH-knappen.