Utan Alarm+ aktiverat kommunicerar Luda.FenceAlarm en gång var 24:e timme oavsett spänningsändringar.


Med Alarm+ aktiverat mäter Luda.FenceAlarm spänningen varje minut om batterinivån är >95 % eller var 10:e minut om batterinivån är <95 %. Om spänningen inte ändras (enligt valda Alarm) kommunicerar Luda.FenceAlarm var fjärde timme.


Exempel: om en spänningsfall inträffar och Luda.FenceAlarm har varit kopplad till 230V, kommer den att kommunicera förändringen på ungefär en minut.