Utan Alarm+ aktiverat kommunicerar Luda.FenceAlarm en gång var 24:e timme oavsett spänningsändringar.


Med Alarm+ aktiverat mäter Luda.FenceAlarm spänningen varje minut om batterinivån är över 95 % eller var 10:e minut om batterinivån är under 95 %. Om spänningen inte ändras (enligt valda Alarm) kommunicerar Luda.FenceAlarm var fjärde timme.