1. Öppna FarmCam HD-menyn från TV:n och klicka på "Rörelse".2. Om du har fler än en kamera, välj kanal. Rörelsedetektering konfigureras av kameran.


3.  Markera sedan rutan "Aktiver" för att aktivera rörelsedetektering.4. Du kan, om nödvändigt, exkludera delar av kamerafältet där du inte vill att rörelsedetektering ska vara aktivt genom att klicka "Inställningar" under sektionen "Rörelsedetektion".


5. Du kan också ställa in rörelsedetektionens känslighetsnivå genom att klicka på "Inställningar" under sektionen "Känslighet".


6. Det går även att välja vid vilken tid rörelsedetektion ska vara aktiv genom att klicka på "Inställningar" under sektionen "Program". Som standard loggar systemet kontinuerligt.


7. Kryssa i boxen för "Skicka till email" om du vill få ett mail vid en varning. Om så är fallet är det också nödvändigt att följa guiden i följande länk:  http://support.luda.farm/support/solutions/articles/14000081634-email


8. Genom att kryssa i boxen för "Push" kan du få push notifikationer på din telefon. Notera att detta kräver att du ansluter din mottagare till internet. Detta gör du genom att koppla Ethernet kabeln (finns i lådan) mellan mottagaren och din router.