Följ stegen nedan för att aktivera e-postmeddelanden för FarmCam Mobility via appen:


1. Gå in i Inställningar genom att trycka på kugghjulssymbolen.

2. Välj E-post

3. Aktivera epost och välj sedan Inställningar för e-post.4. Klicka på "Lägg till avsändare"


5. Välj SMTP-server, ange emailadressen som ska skicka ut email vid röreslealarm och ange lösenordet för sändarens emailadress.

Outlook och yahoo rekommenderas. Gmail tillåter inte längre tredjeparts appar. Om du vill använda ett annat emailkonto behöver du manuellt fylla i SMTP server, SSL/TLS och SMTP port.


 

6. Lägg sedan till mottagaremail. Mottagarens email kan vara samma som sändaremail.7. Du kan välja att få ett foto bifogat i email notiserna.