Innan du börjar, se till att du använder appen my.luda.farm och inte websidan, så att du kan få push notifieringar till appen. 


1. För att skapa ett nytt alarm välj Alarm +.

2. Välj Spänningsvakt eller Förändring (som reagerar på procentuell förändring av spänningen) och välj en nivå som passar ditt stängsel. 

3. Personen som skapar alarmet anges att få notifieringar. Du kan också välja fler deltagare bland medlemmarna på gården. 

4. När du är klar tryck spara.

 

 

5. Om du vill göra ändringar i alarm-inställningarna eller vem som ska få notifieringar, så väljer du alarmet. 

6. För att lägga till ytterligare deltagare av alarm-notifieringar välj "deltagare" och välj i listan över gårdens medlemmar vilka som ska få notifieringar. 

 

7. Du behöver också kontrollera att du inte har inaktiverat notifieringar för ditt my.luda.farm konto. Du kan undersöka detta genom att gå till "Mitt konto" och gå ner till "Notifieringar". Notera att sms kostar extra och behöver köpas separat.

 

 

8. Kontrollera också att inställningarna i din telefon tillåter appen att skicka push-notifieringar. Stegen för att kontrollera detta beskrivs nedan för Android och är liknande för iPhone.