När du laddar din batterikamera finns det olika LED-lampor som indikerar batteriets status.SOLID - ORANGE

Visar att batteriet laddas korrekt


SOLID - GRÖN

Batteriet är fulladdatBLINKANDE - GRÖN & ORANGE

Om laddningsporten beter sig onormalt genom att blinka mellan grön och orange LED, indikerar det att kameran inte kan ladda korrekt. Försök felsöka med följande steg:


1. Kontrollera att USB-laddningskabeln är korrekt ansluten till enheten.

2. Kontrollera att USB-laddningsporten inte är skadad.

3. Prova en annan nätadapter för att säkerställa att nätadaptern inte är defekt.