För en grundläggande överblick av skärmens symboler, se kapitel 4, Monitorn och tillhörande delar.

Hur kamerorna visas:

Som standard visas kamerorna i QUAD-läge, där de 4 kamerakanalen visas samtidigt. Tryck på en kamerabild för att se en kamera i fullskärmsläge. Tryck på kamerabilden igen för att gå tillbaka till QUAD-läge.

Tryck på zoom-knappen för att zooma in i en kamerabild när bilden visas i fullskärm. Du kommer att se fem olika fält i bilden. Tryck på ett fält för att zooma in i just det området.