Kontrollera GSM status-lampan:


Grön LED som blinkar snabbt?

Kontrollera att SmartPlug IMEI i appen är korrekt.


Ingen grön LED?
Försäkra dig om att det finns ström i eluttaget.


Grön LED som blinkar långsamt?

  1. Använd en mobiltelefon för att försäkra dig om att 2G/Edge/GSM-täckning finns i området. SmartPlug fungerar inte utan GSM-anslutning. Om det inte finns täckning, flytta SmartPlug till ett område där täckningen är OK.
  2. Försäkra dig om att SIM-kortet sitter i ordentligt.
  3. Återställ SmartPlug.