Garantin gäller, om inte annat anges, 24 månader från det datum produkten köptes från återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig Luda.Farm att reparera produkten alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner. 


När Luda.Farm byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller Luda.Farm.
Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, felaktig batterilagring eller batterihantering, naturlig åldrande av litiumjonceller över tid, service eller reparationer utförda av någon som inte är representativ för Luda.Farm, olyckshändelse, naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som avviker från Luda.Farms råd och instruktioner.


Slutanvändaren står för alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till Luda.Farms reparationsverkstad. Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med information om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. Luda.Farm förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort, ändrats eller saknas sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare.