För att komma igång med my.luda.farm kan du använda din dator eller smartphone.


Dator: Gå till www.my.luda.farm

Smartphone: Gå till Appstore / Google Play och hämta appen "My.Luda.Farm"


1. Skapa ett gratis konto och följ anvisningarna för att skapa "din gård"

2. Klicka på "+" och välj FarmCam 2.0

3. Välj "Lägg till"

4. Kopiera de genererade e-postuppgifterna:


5. Öppna din FarmCam 2.0 app och klicka på kugghjulsikonen 6. Välj E-postnställningar.

7. Ange följande information:


Sender E-Mail/Avsändarens E-post: Den genererade e-posten från my.luda.farm.

Password/Lösenord: Det genererade lösenordet från my.luda.farm.

Recipient E-mail/Mottagarens e-post: Den genererade e-posten från my.luda.farm.


E-mail test/E-posttest: Kontrollera att du har ställt in e-postmeddelandena korrekt.

Interval/Intervall: Den tid som måste gå efter NVR skickar ett e-postmeddelande innan den skickar en till.


SMTP-server: Välj "Annat" och skriv "my.luda.farm"

SSL eller TLS: Välj AV

SMTP-port: Välj port 25. Om det inte skulle fungera, välj port 587. 8. Kontrollera att rörelsedetektering och e-post är aktiverade. Du hittar dessa inställningar under "Inställningar rörelsedetektering"