Det finns några olika möjliga anledningar till att SolarCharger kan sluta ladda FarmCam Mobility. Nedan finns en lista av möjliga anledningar som du kan gå igenom för att felsöka:


Dålig kontakt med laddningskontakten

Koppla från och sätt tillbaka laddningskontakten och kontrollera att kontaken är bra.


Otillräckligt med sol

Placera SolarCharger i en position med många soltimmar och rikta den mot solen. Undvik att placera den i norrläge eller nära träd/byggnader som skuggar solen. 


Låg eller för hög temperatur

Batteriet kan inte ladda under 0 °C and laddningen går betydligt sämre när det bara är ett fåtal + grader. 

Dessutom, över 45 grader kan batteriet inte ladda mer än till 90% och över 60 grader kan inte batteriet ladda eller strömförsörja kameran.


Omfattande användning av kameran

Om du använder kameran mycket kan kameran konsumera mer energi än vad solpanelen lyckas ladda, då kommer batterinivån sjunka. Detta kan hända under dagar som kameran används mycket eller under perioder med mindre sol.


Trasigt batteri

För att veta om batteriet laddas av SolarCharger kan du kolla laddningssymbolen i appen (första bilden nedan) eller om LED lampan på kameran lyser rött. Om ingen av dem indikerar att batteriet laddar, testa att ladda batteriet med en 5V laddare.


Smutsig och dammig SolarCharger

Om solpanelen är täckt av damm eller smuts så påverkas möjligheten att ladda. Torka av panelen emellanåt för att hålla den i gott skick. Installera den inte helt horizontellt så att smuts lättare ska kunna rinna av.